Navigácia

Utorok 13. 10. 2015

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Naša škola sa zúčastnila PEER PROGRAMU (rovesnícky program primárnej prevencie), ktorý bol zameraný na vyškolenie aktivistov – rovesníkov, ktorí môžu byť nápomocní v posilnení zdravého životného štýlu medzi spolužiakmi. Klára Fuchsová, Eliška Michnová,Lukáš Gregáň a Mgr.Tatiana Adamská strávili 7.a 8. 10 na chate v Sebechleboch, kde sa pod vedením Mgr.Táni Polákovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie venovali aktivitám, tvorivým hrám a diskusiám na tému zdravého životného štýlu bez drôg a závislostí. Počas programu sme sa učili efektívne  komunikovať,zvládať záťažové životné situácie a stres, vyjadriť svoje emócie, riešiť konflikty a porozumieť sebe aj iným. Okrem príjemných zážitkov sme si priniesli aj mnoho inšpirácií, ktoré dúfam,naši žiaci využijú i na vzdelávanie a motivovanie svojich rovesníkov.

 • Šarkaniáda

  2.10. - piatok majú žiaci I. stupňa Šarkaniádu. Prvú a druhú vyučovaciu hodinu sa učíme podľa rozvrhu. Vrátime sa do 11:20.

 • Netradičná hodina

  V spolupráci s mestskou knižnicou naši deviataci mali možnosť zažiť netradičnú hodinu. Prišiel medzi nich autor niekoľkých zaujímavých kníh pán RNDr. G. Murín, CSc. Priblížil im výnimočných Slovákov v zahraničí a prerozprával im niektoré príbehy zo svojich kníh o zvieratách a cestovaní.

 • Výzva

   

  Základná škola Jozefa Kollára, Ul. L. Slobodu č. 40, 969 01 Banská Štiavnica

   

   

  Prieskum trhu – Výzva

   

  Základná škola Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky pre projekt „Dodávka a montáž umelého športového povrchu na Základnej škole Jozefa Kollára na ihrisko 33 x 18 m“.

 • Školský klub Drieňováčik

  Vítame Vás v novom školskom roku 2015/2016. Ranná služba začína vo štvrtok 3.9.2016 o 6:00, vstup od telocvične. Rannú službu má p. vychovávateľka Kriegerová. Tešíme sa na Vás.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jozefa Kollára
  L.Svobodu č.40, 969 01 Banská Štiavnica
 • škola: 0456920627
  školská jedáleň: 0456920619

Fotogaléria