Navigácia

Sobota 2. 8. 2014
Počet návštev: 1261328

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 2.8.2014)
Jozef Horský  (IX.B)
Vivien Szabová (0.A)
Pozajtra (Pondelok 4.8.2014)
Nikola Balogová (VII.A)
Matej Štepánek (V.A)
Dominik Ambrozay (IX.B)
Dominik Kašiar (VIII.B)
Dominik Klinovský (VIII.A)
Dominik Kováč (0.A)
Dominika Káčerová (V.A)
Dominika Luptáková (VIII.A)
Dominik Martinka (V.A)
Dominika Zimanová (VIII.B)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Čo šepká les

  Naši žiaci sa 6.júna 2014 zúčastnili poľovníckej súťaže "Čo šepká les",v ktorej sa M.Palov,A.Gréčová a N.Zorvanová umiestnili na krásnom druhom mieste. Je to súťaž,v ktorej  si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a zručnosti z poľovníctva.Táto sútaž sa konala aj pri príležitosti mesiaca poľovníctva a ochrany prírody.Ďakujeme organizátorom za milú akciu v krásnom prostredí kaštieľa vo Svätom Antone a za hodnotné ceny,ktorými boli naši žiaci odmenení. Žiakov pripravovala na súťaž Mgr.E.Šušková.

 • Oznámenie

  V piatok, 20. júna 2014, odchádzajú pedagogickí zamestnanci našej školy na záverečné metodické sústredenie organizované v rámci vzdelávacieho projektu EÚ. Z tohto dôvodu bude ŠKD pracovať v obmedzenej prevádzke, len s jednou výchovnou pracovníčkou. Preto prosíme rodičov, ktorí môžu svoje dieťa nechať doma, nech ho vyhlásia na 20. júna z ŠKD.

 • Plavecký výcvik

  V dňoch 11.6-13.6. sa naši druháci zúčastnili plaveckého výcviku. Aj tí, čo s vodou neboli kamaráti sa nakoniec tešili šanteniu, splývaniu a plávaniu v bazéne. Ďakujeme pánovi učiteľovi a pani učiteľkám za profesionálny výcvik. Ako nám bolo dobre môžete vidieť vo fotoalbume.

 • Oznam o zmene výšky stravnej jednotky


  Oznamujeme Vám že od 1.6.2014 sa mení výška finančného príspevku na stravovanie v súlade k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica v zmysle §6 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle §49 ods.4, §140 ods.9,10 a §141 ods.5,6 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto Dodatku č.2 k VZN mesta Banská Štiavnica č.2/2013 :
  - príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa určuje na jedno hlavné jedlo vo výške 0,20 EUR 

 • V dňoch 19. – 22. mája 2014 sa 35 žiakov a 4 pani učiteľky našej školy zúčastnili poznávacieho  zájazdu do Paríža,  Londýna  a Prahy.Keďže v autobuse zostalo pár voľných miest, vzali sme aj niekoľko žiakov z okolitých ZŠ. V autobuse vládla veselá, priam  dovolenková nálada.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jozefa Kollára
  L.Svobodu č.40, 969 01 Banská Štiavnica
 • 0456920627

Fotogaléria