Navigácia

Sobota 23. 8. 2014
Počet návštev: 1298796

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 23.8.2014)
Jozef Bartko  (IX.B)
Kristína Luptáková (VIII.B)
Ivan Žila (III.A)
Filip Masaryk (VI.A)
Pozajtra (Pondelok 25.8.2014)
Matea Mikulová (0.A)

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Čo šepká les

  Naši žiaci sa 6.júna 2014 zúčastnili poľovníckej súťaže "Čo šepká les",v ktorej sa M.Palov,A.Gréčová a N.Zorvanová umiestnili na krásnom druhom mieste. Je to súťaž,v ktorej  si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a zručnosti z poľovníctva.Táto sútaž sa konala aj pri príležitosti mesiaca poľovníctva a ochrany prírody.Ďakujeme organizátorom za milú akciu v krásnom prostredí kaštieľa vo Svätom Antone a za hodnotné ceny,ktorými boli naši žiaci odmenení. Žiakov pripravovala na súťaž Mgr.E.Šušková.

 • Oznámenie

  V piatok, 20. júna 2014, odchádzajú pedagogickí zamestnanci našej školy na záverečné metodické sústredenie organizované v rámci vzdelávacieho projektu EÚ. Z tohto dôvodu bude ŠKD pracovať v obmedzenej prevádzke, len s jednou výchovnou pracovníčkou. Preto prosíme rodičov, ktorí môžu svoje dieťa nechať doma, nech ho vyhlásia na 20. júna z ŠKD.

 • Plavecký výcvik

  V dňoch 11.6-13.6. sa naši druháci zúčastnili plaveckého výcviku. Aj tí, čo s vodou neboli kamaráti sa nakoniec tešili šanteniu, splývaniu a plávaniu v bazéne. Ďakujeme pánovi učiteľovi a pani učiteľkám za profesionálny výcvik. Ako nám bolo dobre môžete vidieť vo fotoalbume.

 • Oznam o zmene výšky stravnej jednotky


  Oznamujeme Vám že od 1.6.2014 sa mení výška finančného príspevku na stravovanie v súlade k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica v zmysle §6 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle §49 ods.4, §140 ods.9,10 a §141 ods.5,6 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto Dodatku č.2 k VZN mesta Banská Štiavnica č.2/2013 :
  - príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa určuje na jedno hlavné jedlo vo výške 0,20 EUR 

 • V dňoch 19. – 22. mája 2014 sa 35 žiakov a 4 pani učiteľky našej školy zúčastnili poznávacieho  zájazdu do Paríža,  Londýna  a Prahy.Keďže v autobuse zostalo pár voľných miest, vzali sme aj niekoľko žiakov z okolitých ZŠ. V autobuse vládla veselá, priam  dovolenková nálada.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jozefa Kollára
  L.Svobodu č.40, 969 01 Banská Štiavnica
 • 0456920627

Fotogaléria