Navigácia

Štvrtok 5. 5. 2016

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • ZŠ v Sv. Antone v spolupráci s Múzeom Sv.Anton už po štrvtýkrát zorganizovali výtvarnú súťaž Coburgove lásky. Malí i väčší umelci nechali letieť svoju fantáziu na krídlach vtákov. Vtáky i vtáčiky hýrili všetkými farbami... P. Janigová "si vymaľovala" 2. miesto a A. Chladná získala cenu riaditeľa múzea.

 • 12.05.2016 budeme mať veľmi zaujímavú akciu. Pri príležitosti 10. výročia založenia spolocnosti Falck na Slovensku, nám táto nezisková organizácia ponúka "Kurz prvej pomoci" pre žiakov I. stupňa. Ďakujeme

 • Život baníkov sme spoznávali cez prednes umeleckých textov s tematikou baníctva v súťaži Štiavnický permoník. Jej poslaním bolo rozvíjať u detí a mládeže banícke tradície a vzťah k svojmu regiónu. Priblížili sme si diela a autorov píšucich o baníkoch, permoníkoch, jašteričkách a ľudových postavičkách. Našu školu úspešne reprezentovali štrnásti žiaci. Klop-klop-klop a permoník nám vyklopkal takéto umiestnenie: 2. kategória - 1. miesto Saška Rádiková, 3. kategória - 1. miesto Tatianka Šomodíková a Terezka Sovincová, 2. miesto Lenka Mojičková, 4. kategória - 1. miesto Vaneska Janigová. Výhercom srdečne blahoželáme.

 • Žiaci 1.- 6. ročníka sa v rámci protipožiarnej prevencie oboznámili s hasičskou technikou, ktorú nám priviezli ukázať Hasiči. Porozprávali o záchrane životov i majetku a svojho okolia, predviedli žiakom rôznu techniku a pomôcky potrebné pri zásahoch. Ďakujeme.

 •      Základná škola J. Kollára v Banskej Štiavnici na sídlisku Drieňová pozýva všetkých budúcich prváčikov na slávnostný zápis do prvého ročníka v šk. roku 2016/2017, ktorý sa uskutoční dňa 13. apríla 2016 v čase od 13:00 – 17:00 hod v budove školy. Rodičia si so sebou prinesú občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10€ na školské potreby.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jozefa Kollára
  Ul. L. Svobodu č.40, 969 01 Banská Štiavnica
 • škola: 0456920627
  škola mobil: 0911 370 041
  školská jedáleň: 0456920619
  školská jedáleň mobil: 0911875772

Fotogaléria